Головна   Всі книги

ТИМЧАСОВА СТРУКТУРА ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК

У попередніх главах, передусім в 15-й і 16-й, ми розглядали теорії, покликані відповісти на питання, чим визначається норма відсотка. При вивченні цієї проблеми ми виходили з того, що в господарстві існує тільки одна норма відсоток-дохід на специфічний вигляд облігацій, який характеризується тим, що приносить їх власнику процентні платежі протягом необмеженого часу, і, отже, тут має місце позику, яка абсолютно визначено ніколи не буде погашений.

Внаслідок цього розглянуті вище теорії навряд чи можуть бути застосовані до реального миру, де є велика різноманітність облігацій і інших видів цінних паперів. Деякі, дуже небагато, володіють тими рисами, про які ми говорили, тоді як більшість позик повинні бути погашені через певний час (причому терміни погашення міняються в залежності від вигляду). Відмінності між ними торкаються і надійність виплати відсотків, і погашення позики. Інші відмінності виникають з особливостей оподаткування доходів від облігацій, відмінностей в мінімальній вартості облігацій, що допускаються в оборот, і інших чинників. Основне питання цієї чи розділу-можна сформулювати теорію, що пояснює зв'язок між ставками відсотка по облігаціях з різними характеристиками.

Ми не намагаємося, однак, пояснити диференціацію процентних ставок з урахуванням всіх відмінностей між облига- циями. Замість цього ми вводимо для всіх облігацій ряд допущень: що є гарантія виплати обіцяних процентних платежів і погашення основної суми, інакше говорячи, що немає ризику несплати, хоч інші види ризику, наприклад ризик втрати тієї або інакшої частини капіталу у разі продажу облігацій до моменту погашення, тут не виключаються. По суті, ми приймаємо допущення про ідентичність всіх видів облігацій, за винятком однієї їх властивості. Цією властивістю, що дозволяє нам провести відмінності між ними, є термін погашення-проміжок часу між поточним моментом і часом передбачуваного погашення облігації.

Іншими словами, ми зосередимося иа тимчасовій структурі або структурі процентних ставок по терміну погашення. Згідно з нашим припущенням, у всьому іншому, крім відмінностей між ставками відсотка по облігаціями, власник яких повністю отримає від емітента належні йому платежі, скажемо, через рік і через 20 років, облігації будуть ідентичні. Нас цікавлять тут теорії, які пояснюють, чому виникають такі відмінності в процентних ставках, яка їх величина і в якому напрямі вони міняються.

Значення теорій тимчасової структури процентних ставок двояко. Один з аспектів, що має найбільше значення для проблем, яким загалом присвячена ця книга,-чисто теоретичний. Він торкається передумов, на яких можуть засновуватися моделі, що мають тільки одну норму відсотка по облігаціях. Іншими словами, які ті початкові передумови, які дають нам право затверджувати, що тимчасова структура процентних ставок може бути зведена до єдиної норми відсотка? Другий аспект представляє більший інтерес для тих, хто стурбований кредитногрошовий політикою. Справа в тому, що різні теорії тимчасової структури процентних ставок по-різному відповідають на питання, чи може кредитногрошовий політика оказивагь безпосередній вплив на який-небудь конкретний вигляд процентних ставок-наприклад, ставку по облігації терміном в 20 років.

У розділі 17.1 ми пояснюємо значення деяких понять, що використовуються при аналізі. У розділах 17.2 і 17.3 розглядаються дві крайні теорії - чиста теорія очікувань і чиста теорія сегментації ринків,- з кото- рих слідують прямо протилежні висновки. У розділі 17.4 ми торкнемося питання про співвідношення між цими теоріями і концепцією предпочіения ліквідності, а також розглянемо альтернативні моделі, де долаються деякі дефекти крайніх концепцій. Врезка 10.3. Глобальний аспект Порівняння банківської системи США і:  Врезка 10.3. Глобальний аспект Порівняння банківської системи США і інших країн: Система комерційних банків США кардинально відрізняється від банківських систем інших розвинених країн. США - єдина країна, де тільки зараз відбувається процес розвитку повноцінної національної банківської системи, при якої банки можуть
Врезка 10.1. Електронні фінанси чи Будуть електронні банки:  Врезка 10.1. Електронні фінанси чи Будуть електронні банки переважати над традиційними: З появою віртуальних банків і зручностей, що надаються ними встало питання про те, чи стануть електронні банки переважаючою формою надання банківських послуг, витіснивши традиційні банки - основний механізм надання банківських послуг
Час возмужания: Період юнацтва рано або пізно закінчується і наступає пора:  Час возмужания: Період юнацтва рано або пізно закінчується і наступає пора возмужания. До 80-м років минулого сторіччя це сталося і з Всесвітньою павутиною. Саме тоді система стала відома під ім'ям Інтернет. Спочатку сотні, а потім і тисячі
Час і витрати: Часто дуже важливо думати про майбутнє як про дві окремі частини::  Час і витрати: Часто дуже важливо думати про майбутнє як про дві окремі частини: найближчому і віддаленому. Звісно, таких точних тимчасових періодів не існує. Від цієї відмінності залежить, фіксованими або змінними є витрати. Зрештою, всі ділові
Час первосвящеників: Сьогодні настає час фей і добрих чарівників. Час євангелістів,:  Час первосвящеників: Сьогодні настає час фей і добрих чарівників. Час євангелістів, первосвящеників і комісарів Добра. Відьмаки і шамани, відьми і гоблини, рекламисти-вампіри і банкіри, що заплили салом, тупі монстри і злі карлики вже скрізь, вони вже захопили
Під час краху 1987 р.: У інвесторів коротка пам'ять. Після кожної важливої кризи на:  Під час краху 1987 р.: У інвесторів коротка пам'ять. Після кожної важливої кризи на фондових ринках ми читаємо, що з них треба витягнути уроки і прийняти їх близько до серця. Таких помилок не можна допускати в майбутньому. Не вірте жодному слову! Протягом десяти років або біля
Тимчасові різниці і відкладений податок на прибуток:. Тимчасові різниці - це доходи і витрати, які формують:  Тимчасові різниці і відкладений податок на прибуток:. Тимчасові різниці - це доходи і витрати, які формують бухгалтерський прибуток і збиток в одному звітному періоді, а податкову базу по податку на прибуток - в інших звітних періодах. Вказані різниці признаються в бухгалтерському і податковому