На головну сторінку   Всі книги

ВСІ ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ БАНКУ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО ОПЕРАЦІЙНА

За способом обліку виділяють витрати, що відносяться на витратні рахунки банку, т. е. на собівартість його операцій, в межах законодавчих норм (відсотки по депозитах клієнтів, витрати на відрядження, представницькі, на рекламу, на оплату міжбанківського кредиту) і витрати що відносяться безпосереднього на рахунок "Прибутки і збитки звітного року": збитки від розкрадання, недостачі по касових операціях, збитки від прийняття неплатоспроможних і фальшивих грошових знаків, представляючі прямі збитки банку.

Нова система обліку (новий План рахунків) дає більш детальне угруповання витрат по якісній ознаці, дозволяє розділити процентні і безпроцентні витрати, забезпечуючи більш повну інформацію про діяльність банку. Процентні витрати становлять, як правило, велику частину сукупних витрат банку.

Факторний аналіз процентних витрат банку проводять з використанням

методу підстановок (способаразниц) по схемі, представленій вище. При цьому потрібно мати на увазі, що зміна процентних витрат залежить від змін рівня середньої процентної ставки по депозитах (якісний чинник) і середнього залишку коштів на депозитних рахунках (кількісний чинник). У свою чергу, середня процентна ставка по депозитах, що сплачується банком, перебуває під впливом таких двох основних чинників, як ринкова процентна ставка (об'єктивний чинник, що не залежить від самого банку) і структура депозитного портфеля (у великій мірі суб'єктивний чинник).

Перевитрата виплачених банком відсотків внаслідок зростання ринкової процентної ставки не може вважатися резервом зниження витрат, оскільки окремий банк не має можливості впливати на рівень ринкової ставки. У той же час зростання витрат під впливом несприятливих змін в структурі депозитного портфеля банку (значна частка відносно дорогих ресурсів, наприклад, міжбанківських кредитів) свідчить про недостатньо активну роботу персоналу банку по залученню більш дешевих коштів.

У останньому випадку збільшення витрат банку можна віднести до резервів їх зниження. Загалом збільшення витрат внаслідок зростання об'єму депозитної бази банку можна вважати обгрунтованим (активізація будь-якої діяльності об'єктивно пов'язана із зростанням витрат) і не відносити до резервів зниження банківських витрат.

Величина витрат по залученню ресурсів залежить в основному від видів і термінів їх залучення, рівня банківського менеджменту, стану ринкової кон'юнктури. Потрібно оцінити вплив форм і методів залучення ресурсів на величину зроблених банком витрат; частку кожного вигляду залучених коштів в їх загальному об'ємі (вертикальний аналіз), питому вагу найбільш дорогих ресурсів, зіставити величину витрат кожного вигляду з відповідними ним сумами залучень. На вартість власне кредитних ресурсів великий вплив надають як мікро-, так і макроекономічні чинники. До останніх відносяться: стабільність грошового обігу в країні, ставка рефінансування ЦБ РФ, ставки міжбанківських кредитів (IBOR, MIBID, INSTAR

), попит на кредити і інші чинники.

Оцінка частки безкоштовних і найбільш дешевих коштів (внески до запитання, поточні і розрахункові рахунки) повинна проводитися з урахуванням вимог банківської ліквідності, оскільки вказані ресурси, як правило, є малоликвидними для банку. У той же час збільшення частки термінових зобов'язань і міжбанківських кредитів веде до підвищення витрат банку.

Для визначення собівартості сукупного банківського продукту і окремих операцій банку використовується поняття середньої ціни залучення ресурсів. ВСТУПНЕ СЛОВО: Протягом довгих років чергувань комерційної роботи, вивчення:  ВСТУПНЕ СЛОВО: Протягом довгих років чергувань комерційної роботи, вивчення торгової політики і ведіння досліджень відносин нашої країни з Заходом, я часто ловив себе на думці, що Австрія і австрійці, мабуть, тонше за інших відчувають ситуацію,
ВСТУПНЕ СЛОВО: Настання весни в Пермськом інституті економіки і фінансів на:  ВСТУПНЕ СЛОВО: Настання весни в Пермськом інституті економіки і фінансів протягом восьми років асоціюється з проведенням студентської науково-практичної конферен- ції. Щорічно в ці дні в нашому інституті збираються зосереджені молоді люди, пре
Вступна стаття: Це що - іронія? Аж ніяк. У такому випадку - авторська:  Вступна стаття: Це що - іронія? Аж ніяк. У такому випадку - авторська некомпетентність: про маркетинг відомо давним-давно. Пам'ятливі читачі можуть нагадати, що ще в 1974 р. видавництво «Прогрес» випустило великий перевідний збірник «Маркетинг», що і потім
Вбудований (автоматичний) стабілізатор -: економічний механізм, автоматично пом'якшувальний реакцію ВНП на:  Вбудований (автоматичний) стабілізатор -: економічний механізм, автоматично пом'якшувальний реакцію ВНП на зміну сукупного попиту, що дозволяє зменшити економічні кола- бания, не вдаючись до частих змін економічної політики. До таких стабілізаторів відносяться ставки
Зустрічають по вдяганці: Почнемо із зовнішності, з якою починається оцінка. Зустрічають-то по:  Зустрічають по вдяганці: Почнемо із зовнішності, з якою починається оцінка. Зустрічають-то по вдяганці. Про це написані гори літератури. Одяг обов'язково повинен відповідати обстановці, аудиторії і ситуаціям. Добре, якщо у тебе в наявності є декілька костюмів, але якщо
ЗУСТРІЧ З МОЛОДИМИ ВИБОРЦЯМИ «ТВОЄ МАЙБУТНЄ В ТВОЇХ РУКАХ»:  ЗУСТРІЧ З МОЛОДИМИ ВИБОРЦЯМИ «ТВОЄ МАЙБУТНЄ В ТВОЇХ РУКАХ»: Ведучий 1-й: Добридень, дорогі друзі! Ми ради бачити вас на зустрічі, присвяченій Дню молодого виборця. Зовсім скоро вам має бути брати участь у виборах, впливаючи тим самим на розв'язання серйозних проблем. Від вашого вибору, так чи інакше, буде
Допоміжні матеріали і послуги: - об'єкти, взагалі не присутні в готовому:  Допоміжні матеріали і послуги: - об'єкти, взагалі не присутні в готовому виробі. Допоміжні матеріали бувають двох видів: робочі матеріали (мастильні масла, кам'яне вугілля, писальний папір, олівці і т. п.) і матеріали для технічного обслуговування і ремонту (аски,