Головна   Всі книги

ВСТУП

У сучасних умовах недостатньої стабільності вітчизняної економіки важливо знайти підходи і пріоритети в управлінні фінансами організацій, відповідні умовам зовнішньої середи, і пов'язаним З ними можливостям і перспективам.

Мистецтво фінансового управління багато в чому визначається умілим поєднанням дій і рішень по забезпеченню стійкого поточного фінансового положення підприємства, його платоспроможності і ліквідності, а також перспектив розвитку, підкріплених довгостроковими джерелами фінансування.

Прийняття будь-якого фінансового рішення вимагає знань концептуальних основ фінансового управління компанією, обгрунтованих методів їх реалізації і загальних закономірностей розвитку ринкової економіки.

Мета курсу «Фінансовий менеджмент» - сформувати у студентів сучасне економічне мислення, що дозволяє обгрунтовувати управлінські рішення і організувати їх реалізацію на підприємстві. Для сучасного менеджера необхідно знати основні поняття фінансового менеджменту і прийоми управління фінансовими ресурсами компанії.

Задачі курсу: вивчення базових концепцій фінансового менеджменту, методів мобілізації і розподілу капіталу з урахуванням ризику і прибутковості, управління грошовими потоками, методики аналізу фінансової діяльності компанії і розрахунку конкретних показників. Внаслідок вивчення даної дисципліни студенти засвоять: концептуальні основи фінансового менеджменту; основи управління складом і структурою капіталу компанії; методи оптимізації грошових потоків компанії; прогнозування і діагностику фінансового становища компанії.

Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні уміти:

- приймати управлінські рішення з урахуванням формування оптимального розміру капіталу компанії;

- аналізувати фінансове становище компанії;

- користуватися фінансовими коефіцієнтами для цілей управління;

- оцінювати ефективність прийнятих інвестиційних рішень;

- розробляти дивідендну політику компанії;

- оцінювати фінансову стійкість положення компанії;

- розраховувати ефект фінансового левериджа.

У учбовому посібнику розкриваються фінансові проблеми підприємств в умовах сучасного етапу ринкових реформ. Розглядаються економічний зміст початків фінансового менеджменту, його роль і принципи організації, функції фінансової служби підприємства.

Курс «Фінансового менеджменту» спирається на учбові дисципліни «Економічна теорія», «Економіка організації», «Фінанси організації», які готують студентів до вивчення даної дисципліни. ВСТУП: У умовах динамічного розвитку всіх галузей народного господарства,:  ВСТУП: У умовах динамічного розвитку всіх галузей народного господарства, неухильного збільшення економічного потенціалу країни, освоєння нових економічних районів постійно нарощуються перевезення, незмірно підвищується значення транспорту,
ВСТУП: Звільнення працівників - звичайна процедура, з якою стикаються:  ВСТУП: Звільнення працівників - звичайна процедура, з якою стикаються абсолютно всі роботодавці. Один працівник вирішив звільнитися з власного бажання, з іншим трудовий договір припиняється з ініціативи роботодавця, трудові відносини з третім не
ВСТУП: У розслідуванні злочинів допит є самим поширеним:  ВСТУП: У розслідуванні злочинів допит є самим поширеною слідчою дією. За допомогою допиту отримують велику частину доказів. Тому цілком обгрунтовані високі вимоги до організації і тактики різних видів допиту. Для
ВСТУП: Огляд місця випадку - одне з найважливіших і найскладніших:  ВСТУП: Огляд місця випадку - одна з найважливіших і найскладніших слідчих дій, що вимагають від його учасників мобілізації всіх їх особових якостей: наполегливість в досягненні мети, терпіння, інтуїції, спостережливості, акуратності, логіки і
ВСТУП: Правове регулювання діяльності акціонерних товариств в теперішній час:  ВСТУП: Правове регулювання діяльності акціонерних товариств в цей час знаходиться в центрі уваги законодавця, що пов'язано зі значністю тієї ролі, яку ці організації грають в економіці Росії. Від того, як функціонує акціонерне
ВСТУП: За останні десятиріччя в Республіці Білорусь сталися корені:  ВСТУП: За останні десятиріччя в Республіці Білорусь сталися корінні зміни у всіх сферах суспільного життя, в тому числі і в земельно-правовому пристрої і майнових відносинах, об'єктом яких є земельні дільниці. Вони викликали
ВСТУП: Конституційне право громадян на житлі уперше було декларировано в:  ВСТУП: Конституційне право громадян на житлі уперше було декларировано в історії російського конституційного законодавства як основне невідчужуване право радянських громадян спочатку як громадян Союзу ССР, потім - як громадян РСФСР. Його спочатку