Головна   Всі книги

Вступ

Інвестиції - це канат,

який не можна штовхати,

його можна тільки тягнути

Парадоксально, але факт: внутрішньодержавне інвестиційне право у вітчизняній юридичній науково-практичній сфері до останнього моменту залишається практично не дослідженої в повному об'ємі.

Робіт по російському інвестиційному праву дуже мало. Особливо в світлі того, що вітчизняна правова література в останні роки, як за системою матрьошка, розпадалася на галузі і подотрасли небаченими досі темпами. Останньому є своє пояснення. Об'єктивний розвиток вітчизняної юриспруденції підштовхує фахівців, вимушуючи йти в ногу згодом, на розробку все більш нових подотраслей, комплексних правових утворень, галузей, інститутів. Так що, думається, в недалекому майбутньому ми "наздоженемо і переженемо Америку" в цій сфері.

У свій час один з авторів цієї книги, займаючись в бібліотеці одного з американських університетів, здивовувався великій кількості книг з такими назвами, як "Law of Сhild", "Law of Gaz", "Law of Oil". Дбайливо дістаючи зі стелажів таку книгу, він думав: "треба ж, до чого дійшли американці!". Йому, випускнику радянського вузу, спочатку здавалося, що така понадміру вузька правова спеціалізація - просто надмірність. Так само можна дійсно дійти до "тролейбусного" і "трамвайного" права.

З позицій сьогоднішньої російської юридичної науки можна зрозуміти першопричини наукової дискусії про неможливість роздроблення цілісної цнотливої радянської юридичної науки*(1). У умовах єдиної, донезмоги централізованої командно-адміністративної системи управління економікою і суспільством не могло бути і мови про подібну вільність.

У світлі вищесказаного стає більш зрозумілим, що наука інвестиційного права в нашій країні починалася з вивчення форм і методів правового регулювання інвестицій в зарубіжних країнах. Внутрішні інвестиції як такі не могли бути предметом вивчення ні для економістів, ні для юристів по тій простій причині, що їх не було в принципі. Не випадково наші заслужені фахівці в сфері інвестиційного права - Н. Н. Вознесенська, Н. Г. Дороніна, А. Г. Богатирев, М. М. Богуславський і інші - займалися розробками теорії і практики міжнародно-правового регулювання іноземних інвестицій в державах, що розвиваються. Їх перші наукові труди вийшли в середині 70-х рр. минулого століття, а подальші дослідження послужили неоцінимою доктринальною базою в ході роботи авторів над створенням цієї книги.

Про те, що труди ці ніскільки не застаріли, свідчить наступне. Інвестування, як пишуть провідні фахівці російського інвестиційного права Н. Г. Дороніна, Н. Г. Семілютіна, - це відчуження майна третій особі для подальшого використання з метою розвитку виробництва ради отримання додаткового продукту, що є ознакою і невід'ємною властивістю капіталістичного виробництва. Слабість інвестиційного процесу в Росії свідчить і про слабість російського капіталізму загалом. Згадується анекдот не так давно минулих часів: сама краща ковбаса - це панчоха, набита грошима. Це антитеза до ринкової економіки. Гроші в панчохах - це заморожені заощадження громадян, що не вірять в їх поворотність. Чи Далеко ми пішли від такого стану?

Гроші в панчохах - на жаль, це актуальне для сучасної Росії.

За деякими даними, російські громадяни тримають в різного роду кубушка суму, еквівалентної 80 млрд. долл. США. Мова, по суті, йде про омертвлений капітал, т. е. про гроші, які не працюють на російську економіку, отже, на благо російського суспільства.

Однак в цьому процесі можна побачити не тільки негативні, але і позитивні тенденції, оскільки інвестиції знаходяться в обороті, хоч і в чужій країні. Логічно з такої невигідної для національної економіки ситуації напрошується питання: як повернути зворотно капітали, що пішли з Росії?

Інвестиції національні і іноземні: чи існує між ними зв'язок? Зв'язок є, хоч би тому, що без внутрішніх інвестицій іноземні інвестиції - як би соломинка для потопаючих. Виникає питання: чи може іноземний інвестор вірити в збереження і примноження своїх капіталів, вкладаючи їх в російську економіку? Швидше усього, хотів би, але не може. Скажемо, загальний об'єм залучених в Росію іноземних інвестицій в порівнянні, наприклад, з Китаєм, вельми скудний. Щорічна притока інвестицій в Китай перевищує 40 млрд. долл., в Росії - в п'ять разів менше. Ймовірно, це пов'язано з тим, що іноземні інвестори досі знаходяться в очікуванні того, коли громадяни Росії понесуть свої гроші в національні банки і інвестиційні фонди. Це і є лакмусовий папірець для визначення рейтингу вітчизняного фінансового ринку, сигнал іноземним інвесторам про стійкість національної економіки.

Отже, можна сказати: "Гроші всіх країн, сполучайтеся! І працюйте у благо їх власників-держателів, тобто одержувачі вигід від їх правильного вкладення".

Необхідно також відмітити, що дану книгу неможливо представити без науково-практичних трудів вітчизняних вчених. Передусім, хотілося б висловити вдячність правознавцям загальної теорії права, на основі наукової доктрини яких ми спробували розробити інвестиційне право як комплексну правову галузь. Передусім необхідно відмітити наукові роботи С. С. Алексеєва*(2), С. М. Братуся*(3), О. С. Іоффе*(4), А. Б. Венгерова, Д. А. Керімова, В. В. Лазарева, В. В. Лаптева, В. С. Нерсесянца, С. В. Поленіной, А. С. Піголкина, Ю. А. Тіхомірова, Б. Н. Топорніна, Р. О. Халфіной, В. Ф. Яковльова.

Віддаємо данину визнання дореволюційним вченим, труди яких і зараз є науково-методичною підмогою для російських юристів*(5).

Також при створенні даної книги автори спиралися на твори сучасних авторів - А. Б. Альтшуллера, А. Г. Богатирева, Г. Е. Бистрова, М. М. Богуславського, Н. Н. Вознесенської, Н. Г. Дороніной, Н. Г. Семілютіной, Г. І. Курдюкова, Л. Х. Мінгазова, Р. М. Валеєва, І. І. Лукашука, Г. К. Дмітрієвой, Т. Н. Нешатаєвой, О. Н. Садікова, Н. Е. Тюріной, В. В. Силкина, М. С. Евтеєвой і інш.

Внаслідок відсутності на даний момент достатньої юридичної проработанности основних понять інвестиційного права була використана також література економічного характеру, в тому числі роботи наступних авторів: Е. Р. Орлової, В. С. Барда, С. Н. Бузулукова, І. Н. Дрогобицкого, А. П. Бичкова, Б. Ф. Брандта, Л. Я. Евентова.

Використана в книзі нормативна база приводиться за станом на 1 жовтня 2005 р. ВСТУП: Актуальність теми дослідження. Серед злочинів проти:  ВСТУП: Актуальність теми дослідження. Серед злочинів проти власності особливу суспільну небезпеку представляє умисне знищення або пошкодження чужого майна, довершене шляхом підпалу. Такі діяння характеризуються високим питомим
Вступ: Корпоративне право є новим утворенням в системі права:  Вступ: Корпоративне право є новим утворенням в системі права України. Самі терміни, довгий час практично не вживалися у вітчизняній правовій науці - їх можна було зустріти лише в роботах, присвячених дослідженню зарубіжного
Вступ: Актуальність теми дослідження В 90-е роки XX у., в переддень:  Вступ: Актуальність теми дослідження В 90-е роки XX у., в переддень наступаючого XXI в. і третього тисячоліття Росія вступила в абсолютно новий етап свого соціально-економічного, конституційного, державно-правового розвитку, здатного на основі
ВСТУП: Специфіка курсу ювенальной юстиції укладається, передусім, в:  ВСТУП: Специфіка курсу ювенальной юстиції укладається, передусім, в комплексному його характері. Ювенальная юстиція народилася внаслідок зустрічного руху юристів, що прагнули в розв'язанні складних проблем дитячої і підліткової злочинності, вийти за
Вступ: Та, що Проводиться в нашій країні протягом останнього часу правовий:  Вступ: Що Проводиться в нашій країні протягом останнього часу правова реформа торкнулася багато які сфери правового регулювання: від соціального забезпечення громадян Російської Федерації до матеріальних і процесуальних питань карної і
Вступ: У умовах модернізації сучасної политико-правової системи Росії:  Вступ: У умовах модернізації сучасної политико-правової системи Росії зріс дослідницький інтерес до вивчення проблем звичайного права. Досвід попередньої епохи показав, що практика ігнорування историко-правових і етнокультурних традицій (яким
Вступ: У середні віки поряд із звичайним, королівським і феодальним (нним,:  Вступ: У середні віки нарівні із звичайним, королівським і феодальним (ленним, манориальним, помісним) правом, торговими і морськими звичаями існувало ще декілька партикулярних (відособлених) правових систем, серед яких виділялися канонічне право,