На головну сторінку   Всі книги

3А. Виберіть єдину правильну відповідь

Якщо гроші здійснюють в середньому чотири обороти в рік, то кількість грошей в звертанні:

рівне реальному ВВП;

рівне номінальному ВВП;

в 4 рази більше номінального об'єму ВВП;

становлять 25 % номінального ВВП;

в 2,5 рази менше номінального ВВП.

Якщо пропозиція грошей зростає на 5 %, а реальний випуск - на 2 %, то при незмінній швидкості обігу грошей рівень цін повинен зрости на:

7 %;

5 %;

3 %;

2 %;

визначено сказати не можна.

Якщо меншає кількість грошей в звертанні, то при інших рівних умовах рівень цін:

підвищиться;

не зміниться;

знизиться;

визначено сказати не можна.

Передбачимо, що зерно - єдиний продукт, вироблюваний економікою. За рік продане 1 тис. тонн по ціні 15 дол. за тонну. Пропозиція грошей - 3 тис. дол. Швидкість обігу грошей рівна:

5;

3;

2;

1,5;

визначено сказати не можна.

Якщо пропозиція грошей збільшується на 6 %, рівень цін - на 4 %, а реальний випуск - на 3 %, то відповідно до рівняння кількісної теорії грошей швидкість обігу грошей збільшується на:

13 %;

7 %;

3 %;

2 %;

1%.

Якщо номінальний випуск збільшується на 7 %, рівень цін - на 3 %, а швидкість обігу грошей - на 1%, то це означає, що грошова маса збільшилася на:

9 %;

7 %;

6 %;

4 %;

3 %.

Якщо реальний ВВП збільшиться на 20 %, а грошова маса зросте на 8 %, то при незмінній швидкості обігу грошей рівень цін:

знизиться на 9 %;

знизиться на 10 %;

не зміниться;

знизиться на 12 %;

інформації недостатньо. Вибір звертання: За визначенням бажану реакцію у відповідь аудиторії слідує:  Вибір звертання: За визначенням бажану реакцію у відповідь аудиторії слідує розробка звертання, критерії якої описує модель AIDA: привернути увагу (attention); втримати інтерес (interest); збудити бажання (desire); підштовхнути до дії потенційного
Вибір і призначення медіатора: 1. Для проведення процедури медиації сторони за взаємною згодою:  Вибір і призначення медіатора: 1. Для проведення процедури медиації сторони за взаємною згодою вибирають одного або декількох медіаторів. 2. Організація, що здійснює діяльність по забезпеченню проведення процедури медиації, може рекомендувати кандидатуру медіатора,
Вибір між поступкою прав і договором поручительства:  Вибір між поступкою прав і договором поручительства: У більшості випадків третя особа зацікавлено погасити борг тільки при умові отримання права на стягнення суми боргу з боржника, або на отримання права звернути стягнення на предмет застави (т. е. дістати не тільки права по основному
Вибір контура управління і функції всередині нього.: Кожна технологія менеджменту характеризується основними функціями:  Вибір контура управління і функції всередині нього.: Кожна технологія менеджменту характеризується основними функціями управління: прогнозування, планування, прийняття рішень (за планом) - це прямий контур; облік, контроль, аналіз, прийняття рішень (по контролю) і регулювання - зворотний контур
ВИБІР ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ: Виборчий процес лише частково направлений на реалізацію прав:  ВИБІР ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ: Виборчий процес лише частково направлений на реалізацію прав людини. У своїй початковій якості даний процес визначає форму і способи забезпечення управління державою, а в окремих державах є складовою частиною загального
1.6 Вибір індикаторів: Правильний вибір індикатора є однією з найважливіших умов для:  1.6 Вибір індикаторів: Правильний вибір індикатора є однією з найважливіших умов для створення хорошої торгової системи. Незважаючи на те, що звичайно в торговій системі використовується не один індикатор, проте завжди при створенні системи спочатку вибирають один
Вибір експерта: Якість експертизи залежить передусім від того, наскільки:  Вибір експерта: Якість експертизи залежить передусім від того, наскільки експерт, що запрошується слідчим відповідає своєму призначенню. Від експерта потрібно не тільки висока кваліфікація в тій області знання, якої буде торкатися експертиза, але і ряд