На головну сторінку   Всі книги

5Б. Виберіть єдину правильну відповідь

1. Здатність комерційного банку створювати гроші залежить від:

а) швидкості обігу грошей;

б) темпів грошової емісії;

в) схильності населення зберігати гроші в банку;

г) величини грошової маси;

д) всі відповіді вірні.

2. Якщо при системі 100%-го резервування людина кладе на депозит 1000 поділ готівкою, то пропозиція грошей:

а) не зміниться;

б) збільшиться більш ніж на 1000 дол.;

в) збільшиться менш ніж на 1000 дол.;

г) поменшає більш ніж на 1000 дол.;

д) поменшає менш ніж на 1000 дол.

3. При системі 100%-го резервування банківський мультипликатор рівний:

а) 0;

6) 1;

в) 10

г) 100;

д) -1.

4. У сучасних умовах величина банківського мультипликатора:

а) менше 1;

б) рівна 1;

в) завжди більше 1;

г) більше 0, але менше 1;

д) може приймати будь-які значення.

5. Процес створення грошей комерційними банками починається з моменту, коли:

а) кошти надходять на банківський рахунок;

б) банк надає кредит своєму клієнту;

в) клієнт повертає банку взяті в кредит кошти;

г) клієнт витрачає кошти, взяті в кредит у банку;

д) визначено сказати не можна.

6. Банківський мультипликатор діє тільки при умові, що:

а) банки повністю використовують свої кредитні можливості;

б) населення зберігає всі кошти на банківських рахунках;

в) банки не мають надлишкових резервів;

г) немає вірної відповіді.

7. Зняття готівки з поточних рахунків:

а) зменшує пропозицію грошей;

б) збільшує банківський мультипликатор;

в) зменшує швидкість обігу грошей;

г) збільшує грошову масу;

д) визначено сказати не можна.

8. Грошова маса зростає, якщо комерційні банки:

а) збільшують свої внески в центральному банку;

б) збільшують об'єми кредитів, що надаються домохозяйствам і фірмам;

в) збільшують свої зобов'язання по поточних рахунках шляхом отримання готівки і безготівкових грошей від населення по внесках;

г) вилучають частину своїх внесків в центральному банку;

д) зменшують свої зобов'язання по поточних рахунках, виплачуючи готівку або безготівкові гроші по внесках.

9. Пропозиція грошей скорочується, якщо:

а) людина кладе готівку на рахунок в комерційний банк;

б) людина знімає гроші зі свого рахунку в комерційному банку;

в) людина купує нерухомість за рубежем;

г) людина бере кредит в комерційному банку;

д) людина купує цінні папери.

10. Комерційні банки можуть створювати гроші шляхом:

а) перекладу частини депозитів в центральний банк для обміну на готівку;

б) купівлі державних цінних паперів у центрального банку;

в) переказу готівки в центральний банк;

г) підтримка 100%-й норми резервування;

д) видачі в кредит надлишкових резервів своїм клієнтам.

11. Якщо норма обов'язкових резервів становить 20%, то наявність в банківській системі надлишкових резервів на суму 100 дол. може привести до максимального збільшення пропозиції грошей на:

а) 20 дол.;

б) 100 дол.;

в) 300 дол.;

г) 500 дол.;

д) 750 дол.

12. Якщо норма обов'язкових резервів становить 25%, то банківський мультипликатор рівний:

а) 0,25;

б) 2,5;

в) 4;

г) 5;

д)25.

13. Якщо норма обов'язкових резервів становить 10% і банк, що не має надлишкових резервів, отримує депозит на 100 дол. від нового клієнта, то його надлишкові резерви будуть рівні:

а) 0;

б) 10 дол.;

в) 90 дол.;

г) 100 дол.;

д) 1000 дол.

14. Якщо обов'язкові резерви банку становлять 40 тис. дол., а депозити - 200 тис. дол., то банківський мультипликатор рівний:

а) 2;

6) 4;

в) 5;

г) 8;

д) 20.

15. Якщо банківський мультипликатор рівний 8, то норма обов'язкових резервів складає:

а) 8%;

б) 10%;

в) 12,5%;

г) 20%;

д) визначено сказати не можна.

16. Якщо банківський мультипликатор 4, а величина депозитів банку становить 100 млн дол., то обов'язкові резерви рівні:

а) 20 млн дол.;

б) 25 млн дол.;

в) 40 млн дол.;

г) 50 млн дол.;

д) 100 млн дол.

17. Якщо банківський мультипликатор рівний 8, а величина обов'язкових резервів банку рівна 30 млн дол., то величина депозитів складає:

а) 80 млн дол.;

б) 120 млн дол.;

в) 240 млн дол.;

г) 300 млн дол.;

д) 375 млн дол.

18. Якщо банк, повністю використавши свої кредитні можливості, видав в кредит 24 тис. дол., що привело до збільшення пропозиції грошей на 120 тис. дол., то величина депозитів цього банку рівна:

а) 12 тис. дол.;

б) 24 тис. дол.;

в) 25 тис. дол.;

г) 30 тис. дол.;

д) 48 тис. дол.

19. Якщо людина забирає свій депозит на 1 тис. дол. з банку А і вкладає цю суму на депозит в банк Би, то при нормі обов'язкових резервів 10% внаслідок цих дій загальна величина депозитів до запитання може змінитися на:

а) 1 тис. дол.;

б) 9 тис. дол.;

в) 10 тис. дол.;

г) 0;

д) визначено сказати не можна.

20. Якщо в комерційному банку є депозит на суму 10 тис. дол. і норма обов'язкових резервів рівна 20%, то цей депозит здатний збільшити суму кредитів, що надаються цим банком на:

а) невизначену величину;

б) 8 тис. дол.;

в) 10 тис. дол.;

г) 20 тис. дол.;

д) 40 тис. дол.

21. Вкладник вносить в комерційний банк 4000 дол. готівкою. Комерційний банк збільшує свої обов'язкові резерви на 800 дол. і видає кредит на суму 2000 дол. Внаслідок цих операцій пропозиція грошей:

а) поменшає на 4000 дол.;

б) збільшиться на 2000 дол.;

в) поменшає на 2000 дол.;

г) збільшиться на 8000 дол.;

д) збільшиться на 10 000 дол.

22. Якщо норма обов'язкових резервів становить 30 % і банківська система має надлишкові резерви на суму 15 млн. дол., то банківська система може збільшити грошову масу в максимальній мірі на:

а) 0;

б) 10,5 млн дол.;

в) 15 млн дол.;

г) 35 млн дол.;

д) 50 млн дол.

23. Якщо загальна сума поточних внесків в банк становить 200 млн дол., його фактичні резерви рівні 36 млн дол., а норма обов'язкових резервів - 12,5%, то розміри кредитів, які при цих умовах може додатково видати банк і банківську систему загалом, складають відповідно:

а) 12,5 і 25 млн дол.;

б) 3,6 і 164 млн дол.;

в) 25 і 36 млн дол.;

г) 11 і 88 млн дол.

24. Якщо норма резервування рівна 25% і люди скорочують кількість готівки, що є у них на руках на 100 млн дол., вкладаючи ці гроші в банк, то:

а) завдяки дії депозитного мультипликатора населення стане багатше;

б) величина кредитів може збільшитися на 40 млн дол.;

у) величина депозитів і кредитів може збільшитися на 40 млн дол.;

г) величина кредитів може збільшитися на 300 млн дол.;

д) величина депозитів і кредитів може збільшитися на 400 млн дол.

25. Якщо у людей збільшиться бажання зберігати гроші у вигляді готівки, то у банків:

а) збільшиться можливість знизити безробіття;

б) збільшиться можливість знизити сукупну пропозицію;

в) поменшає можливість знизити сукупну пропозицію;

г) збільшиться можливість видавати кредити;

д) знизиться можливість видавати кредити. Вибір звертання: Визначивши бажану реакцію у відповідь аудиторії, коммуникатор:  Вибір звертання: Визначивши бажану реакцію у відповідь аудиторії, коммуникатор приступає до розробки ефективного звертання. У ідеалі звертання повинно привернути увагу, втримати інтерес, збудити бажання і спонукати до здійснення дії (до звана модель
ВИБОРНІ ЧИНОВНИКИ З МІСЦЕВИХ СПІВТОВАРИСТВ: Навіть отримуючи підтримку освіченої бюрократії, воєводи продовжували:  ВИБОРНІ ЧИНОВНИКИ З МІСЦЕВИХ СПІВТОВАРИСТВ: Навіть отримуючи підтримку освіченої бюрократії, воєводи продовжували стикатися з труднощами при пошуку людей для виконання судових і поліцейських функцій. 06 цьому дає, наприклад, уявлення справа 1635 року: коли в Старому Оськоле помер кат,
Вибір методу ціноутворення: Знаючи графік попиту, розрахункову суму витрат і ціни конкурентів,:  Вибір методу ціноутворення: Знаючи графік попиту, розрахункову суму витрат і ціни конкурентів, фірма готова до вибору ціни власного товару. Ціна ця буде десь в проміжку між дуже низкой, що не забезпечує прибутку, і дуже високою, перешкоджаючої формуванню
Вибір кредитної програми: Існують принципові відмінності між кредитами на купівлю житла:  Вибір кредитної програми: Існують принципові відмінності між кредитами на купівлю житла на первинному і на повторному ринку. З одного боку, пропозиції по кредитуванню операцій на повторному ринку більше і умови більш привабливі. З іншого боку, часто у людей,
Вибірка: спосіб виявлення помилок при неспівпаданні підсумків синтетичного і:  Вибірка: спосіб виявлення помилок при неспівпаданні підсумків синтетичного і аналітичного учетов. Для цього роблять вибірку сум з аналітичних рахунків по статтях або субрахунках синтетичного рахунку. Потім підраховують підсумки вибірки і порівнюють з даними
Вибір інформації з довідника: Коли довідник пропонується користувачу для вибору елемента з:  Вибір інформації з довідника: Коли довідник пропонується користувачу для вибору елемента з нього, на панелі інструментів з'являється ще одна кнопка - Вибрати, тому вибирати можна одним з наступних способів: П натиснути кнопку Вибрати на панелі кнопок; П двічі клацнути
Вибір еталонної категорії: Вибір еталонної категорії не надає впливу на суть:  Вибір еталонної категорії: Вибір еталонної категорії не надає впливу на суть рівнянь регресії; але від цього вибору залежить, які тести ви зможете виконати, і це міркування, як правило, повинно служити орієнтиром. Хоч сам вибір визначає форму