На головну сторінку   Всі книги

Вивільнення ресурсів

Вивільнення ресурсів (Вр) характеризує завершення кругообігу вартості в господарстві позичальника. Подібно тому, як акумуляція тимчасово вільних грошових коштів передувала розміщенню кредиту кредитором, так і вивільнення вартості в господарстві позичальника, її концентрація дозволяють йому повернути тимчасово запозичену вартість.

Однак дана стадія руху, кредиту лежить як би поза відносинами між кредитором і позичальником. Вивільнення кредиту в господарстві позичальника відображає процес використання вартості в інтересах задоволення його тимчасових потреб. Дана стадія є матеріальною базою для вступу кредиту в наступну фазу. Висновки: Забезпечення якості продукції пов'язане з витратами. Всі етапи:  Висновки: Забезпечення якості продукції пов'язане з витратами. Всі етапи діяльності сучасних фірм включають елементи управління витратами. У залежності від цілей, задач аналізу витрат на якість і можливостей отримання необхідної інформації методи
Висновки: Надійність являє собою поняття, пов'язане з технікою. Як:  Висновки: Надійність являє собою поняття, пов'язане з технікою. Як технічне поняття надійність являє собою імовірність задовільного виконання певної функції. Звіти про вимірювання надійності повинні включати дані про об'єм
7.4. Висновки: Незважаючи на те, що в дослідженні використовувалися «гру- бие»:  7.4. Висновки: Незважаючи на те, що в дослідженні використовувалися «гру- бие» необроблені системи на основі дивергенції ціни і ин- дикатора були отримані вельми вражаючі висновки. Нижче приведена підсумкова таблиця, з сумарними даними по всім ва- лютам і всім
Висновки: Уміючи грамотно описати нечіткість початкових даних, ми логічним шляхом:  Висновки: Уміючи грамотно описати нечіткість початкових даних, ми логічним шляхом переходимо до нечіткості результуючих показників. Оцінка інвестиційного ризику - це оцінка міри можливості несприятливих подій в ході інвестиційного процесу, коли
Висновки.: У ході дослідження питання про визначення місця і ролі банківських:  Висновки.: У ході дослідження питання про визначення місця і ролі банківських карт в системі розрахунків зроблені наступні висновки. Безготівкові розрахунки - це суспільні відносини з приводу здійснення учасниками цивільного обороту дій, направлених на
ВИСНОВОК: По мірі видалення виручки від порогового її значення сила впливу:  ВИСНОВОК: По мірі видалення виручки від порогового її значення сила впливу операційного важеля слабшає, а запас фінансової міцності збільшується. Це пов'язано з відносним зменшенням постійних витрат в релевантному діапазоні. Приклад 6.3
Висновок: Доходи і витрати розділяються в залежності від того, яким чином до:  Висновок: Доходи і витрати розділяються в залежності від того, яким чином до них застосовується принцип відповідності доходів і витрат. Доходам по звичайних видах діяльності (виручці) завжди відповідають витрати по звичайних видах діяльності (собівартість).