На головну сторінку   Всі книги

Задачі для самостійного рішення

Задача 1. Яким повинен бути рівень інфляції для поточного року, якщо очікуваний індекс цін рівний 112,4, а в попередньому році він був 117,5.

Задача 2. Розрахуйте річний індекс і рівень інфляції, якщо її місячний рівень становив 8%.

Задача 3. Визначити очікуваний рівномірний річний рівень інфляції, якщо зростання інфляції за місяць становитиме 4 і 11%.

Задача 4. Визначити індекс інфляції за рік, якщо щомісячний рівень інфляції був 17%.

Задача 5. Знайти дефлятор ВНП, якщо на початку року ВНП був рівний 3000 млн крб., а ВНПномін перевищував ВНПреал на 20%.

Задача 6. ВI кварталі інфляція щомісяця становить 7%, у II кварталі дефляція рівна 7%, в III кварталі інфляція становить 10%, в IV кварталі дезинфляция рівна 10%. Як зміниться рівень цін в кожному з кварталів?

Задача 7. Через скільки років станеться подвоєння цін, якщо в країні буде зберігатися рівень інфляції 5%.

Задача 8. Банк приймає депозити на 12 місяців по ставці 5% річних. Визначити реальні результати вкладної операції для депозиту 5000 тис. крб. при місячному рівні інфляції 7%.

Задача 9. Внесок в сумі 35 000 крб. встановлений в банк на рік з щомісячним численням складних відсотків; річна ставка по внесках 6%; рівень інфляції за місяць 10%

Визначити:

а) суму внеску з відсотками (S),

б) індекс інфляції за 6 місяців (In),

в) суму внеску з відсотками з точки зору її купівельної здатності (Кг),

г) реальний дохід вкладника з точки зору купівельної здатності (d).

Задача 10. При видачі кредиту на шість місяців в розмірі 50 тис. крб. банк розраховує на реальну прибутковість 10% річних. Очікуваний рівень інфляції в місяць 6%.

Визначити:

а) індекс інфляції за термін кредиту (/"),

б) ставку відсотків по кредиту з урахуванням інфляції (In);

в) суму (S), що погашається,

г) суму відсотків по кредиту (I).

Задача 11. Кредит терміном на рік виданий в об'ємі 15 тис. крб. Банк розраховує на реальну прибутковість кредитної операції 6% річних з розрахунку, що індекс цін до моменту його погашення становитиме 1,1.

Визначити:

а) ставку відсотків по кредиту з урахуванням інфляції (1 р),

б) суму, що погашається (Sr);

в) суму відсотків за кредит (I).

Задача 12. При місячному рівні інфляції 9% банк, враховуючи вексель за півроку до терміну його погашення, расчитивает на реальну прибутковість від облікової операції 12% річних.

Визначити:

а) індекс інфляції за термін від дати обліку до дати погашення (In),

б) ставку відсотків по кредиту, враховуючу інфляцію (1 р);

в) прибутковість операції (d). 3.2. Задачі і інструменти роботи на етапі досудебного (позасудового):  3.2. Задачі і інструменти роботи на етапі досудебного (позасудового) стягнення боргу: Якщо ви спокійні, коли всі навколо втрачають голову, можливо, ви недооцінюєте серйозність ситуації.
Задачі інформаційного менеджменту: Формування технологічної середи інформаційної системи; Розвиток:  Задачі інформаційного менеджменту: Формування технологічної середи інформаційної системи; Розвиток інформаційної системи і забезпечення її обслуговування; Планування в середовищі інформаційної системи; Формування організаційної структури в області інформатизації; Використання і
Задачі і функції центральних банків: Центральні банки є регулюючою ланкою в банківській системі,:  Задачі і функції центральних банків: Центральні банки є регулюючою ланкою в банківській системі, тому їх діяльність пов'язана із зміцненням грошового обігу, захистом і забезпеченням стійкості національної грошової одиниці і її курсу по відношенню до іноземних валют;
2. Задачі і функції центрального банку.: Центральні банки є регулюючою ланкою в банківській:  2. Задачі і функції центрального банку.: Центральні банки є регулюючою ланкою в банківській системі, тому їх діяльність пов'язана із зміцненням грошового обігу, захистом і забезпеченням стійкості національної грошової одиниці і її курсу по відношенню до іноземних
Задачі, функції і операцій Центрального банку Росії.:  Задачі, функції і операцій Центрального банку Росії.: Головне призначення ЦБ - це управління грошовим оборотом з метою забезпечення стабільного неінфляційного розвитку економіки. Своє призначення івн реалізовує завдяки тому, що зіграє в економічній системі особливу роль: 1) Емісійного банку; 2)
1.3. ЗАДАЧІ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: У [7] вказано також, що змістом і предметом економічного:  1.3. ЗАДАЧІ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: У [7] вказано також, що змістом і предметом економічного аналізу визначаються і стоячі перед ним задачі. До числа найважливіших їх них потрібно віднести: підвищення науково-економічної обгрунтованості бізнес-планів і нормативів (процесі їх
Задачі для самостійного рішення: Задача 1. У банк за кредитом на невідкладні потреби звернувся позичальник,:  Задачі для самостійного рішення: Задача 1. У банк за кредитом на невідкладні потреби звернувся позичальник, середньомісячний дохід (чистий дохід) якого шість місяців становить 12 тис. крб. Термін кредитування п'ять років. Процентна ставка по кредиту 19% річних. Потрібно визначити