На головну сторінку   Всі книги

Задачі для самостійного рішення

Задача 1. У табл. 8.9 приведені дані по кредитах і активах банку. Потрібно:

визначити коефіцієнт інвестиційної активності і пояснити їх економічне значення;

визначити відхилення абсолютних показників банку за період, що розглядається.

Таблиця 8.9

Розрахункові дані, тис.

крб. Показники На

01.01.06 На

01.12.06 На

01.12.07 На 01.01.07, тис. крб. Відхилення від попереднього періоду

Кредити клієнтам

Активи, що приносять дохід 71 360 314 180 76 800 361 217 129 730 351 260 170 711 315 731

Задача 2. У табл. 8.10 приведені дані по кредитах і активах банку. Потрібно:

визначити коефіцієнт інвестиційної активності і пояснити його економічне значення;

визначити відхилення абсолютних показників банку за період, що розглядається.

Таблиця 8.10

Розрахункові дані, тис. крб. Показники На

01.01.06 На

01.12.06 На

01.01.07 На

01.12.07 Відхилення від попереднього періоду

Кредити клієнтам

Активи, що приносять дохід 71 360 314 180 76 800 361 217 129 730 351 260 170 711 315 731

Задача 3. У табл. 8.11 приведені дані по позиковій і простроченій заборгованості. Потрібно:

визначити суму позикової і простроченої заборгованості;

розрахувати коефіцієнт якості позик.

Таблиця 8.11

Розрахункові дані, тис. крб. Показники На

01.01.06 На

01.01.07 Відхилення від попереднього періоду

Позикова заборгованість В тому числі

Кредити

МБК

Враховані векселі

Прострочена заборгованість В тому числі

Кредити прострочені

Векселі прострочені 71 360 34 899 33 823

548 1 000 71 360 34 899 66 352

547 1 000

Задача 4. У табл. 8.12 приведені дані по позиковій і простроченій заборгованості. Потрібно:

визначити суму позикової і простроченої заборгованості і відхилення за відповідні періоди;

розрахувати коефіцієнт якості позик за відповідні періоди і зробити висновки.

Таблиця 8.12 Показники На

01.01.05 На

01.01.06 На

01.12.06 На

01.01.07 Відхилення на 01.01.07 від 01.01.05

1. Позикова заборгованість В тому числі 1.1. Кредити 71 360 71 360 71 360 71 360

1.2. МБК 34 899 34 899 34 899 34 899

1.3. Враховані векселі 66 863 33 823 66 352 59 778

2. Прострочена заборгованість В тому числі 2.1. Кредити прострочені 1 753 548 547 0

2.2. Векселі прострочені 1 000 1 000 1 000 0

Розрахункові дані, тис. крб.

Задача 5. У табл. 8.13 приведені дані по структурі активів комерційного банку. Потрібно:

визначити питому вагу окремих видів активів в загальній сумі активів банку;

визначити відхилення активів поточного періоду від попереднього періоду;

зробити висновки.

Таблиця 8.13 Структура активів комерційного банка

Показники

Сума, тис. крб.

Питома вага, %

Відхилення від попереднього періоду

01.01.05 01.01.06 01.01.05 01.01.06

1 2 3 4 5 6

1. Працюючі активи

В тому числі 1. Кредити

МБК

Цінні папери 351 260

129 730 27 478 75 774 315 731

170 711 0

31 637

Закінчення табл. 8.13 1 2 3 4 5 6

1.4. Враховані вік

селя 66 352 59 778

1.5. Коррахунки в

банках 51 926 53 605

2. Високоліквідні

активи 50 847 83 139

В тому числі:

2.1. Каса 17 397 21 845

2.2.

Коррахунок в ЦБ 33 450 61 294

3. Інші активи 90 617 108 826

В тому числі

3.1. Межфилиальние

розрахунки 15 861 18 071

3.2. Кошти в

розрахунках 5 970 1 356

3.3. Дебітори 9 537 6 723

3.4. Обов'язкові

резерви 33 304 33 375

3.5. Основні серед

ства 25 945 49 301

Разом 492 724 507 696

Задача 6. У табл. 8.14 приведені дані по структурі активів комерційного банку. Потрібно:

визначити частку працюючих активів в загальній сумі активів банку;

визначити відхилення активів поточного періоду від попереднього періоду;

зробити висновки.

Таблиця 8.14 Структура активів комерційного банка

Показники

Сума, тис. крб.

Питома вага, %

Відхилення від попереднього періоду

01.01.05 01.01.06 01.01.05 01.01.06

1 2 3 4 5 6

1. Працюючі активи

В тому числі 351 260 315 731

1 2 3 4 5

1. Кредити

У тому числі 129 730 170 711

1.1. Юридичним

особам 71 011 166 081

1.2. Юридичним

особам-нерезидентам 32 672 0

1.3. Фізичним

особам 25 500 4 630

1.4. Прострочені 547 0

2. МБК

У тому числі 24 478 0

2.1. ЦБ 0 0

2.2. Банкам 20 000 0

2.3. Банкам- нере

зидентам 7 478 0

2.4. Прострочені 0 0

3. Цінні папери

В тому числі 75 774 31 637

3.1. Державні 21 346 24

3.2. Банків 0 0

3.3. Нерезидентів 36 38

3.4. Інші 53 947 31 130

3.5 Участь 445 445

4. Враховані векселі

В тому числі: 66 352 59 778

4.1. Державні 0 0

4.2. Банків 25 000 0

4.3. Нерезидентів 0 0

4.4. Інші 40 352 59 778

4.5. Прострочені 1 000 0

5. Коррахунки в банках

В тому числі 51 926 53 605

5.1. У банках 1 214 2 306

5.2. У банках-нере

зидентах 50 712 51 299

Разом 492 724 507 696

Задача 7. У табл. 8.15 приведені дані про структуру розміщення ресурсів. Потрібно:

визначити питому вагу окремих статей активів у валюті балансу;

визначити питому вагу розміщених коштів у валюті балансу;

обчислити частку працюючих активів в загальній сумі валюти балансу; з3b. Задачі про оптимальну зупинку і задача Стефана:  з3b. Задачі про оптимальну зупинку і задача Стефана: 1. З викладу в попередньому параграфі слідує, що для опису структури оптимального моменту зупинки т$ і областей продовження і зупинки спостережень треба уміти знаходити функцію V* - V* (t, х) або, рівносильно, функцію Y*(t, х) =V*(-
10. задачі і об'єкти планування грошового обороту.:  10. задачі і об'єкти планування грошового обороту.: Грошовий оборот - процес безперервного руху грошей в готівковій і безготівкових формах, обслуговуючих процеси звертання товарів і послуг, рухи капіталу. Це забезпечує реалізацію валового продукту, використання національного доходу і все
1. Задачі і напрям аналізу собівартості продукції. Джерела:  1. Задачі і напрям аналізу собівартості продукції. Джерела інформації: Основна мета аналізу собівартості - ефективне управління витратами. Длядостижения цієї мети необхідне рішення наступних задач аналізу: вивчення в динаміці і в порівнянні з планом загальної величини витрат на виробництво і реалізацію продукції, а
Задачі маркетингу як об'єкт математичного моделювання:  Задачі маркетингу як об'єкт математичного моделювання: У попередніх главах відмічено, що в умовах ринкової економіки маркетинг є одним з основних напрямів сучасного підприємництва і поміщається особливу в повсякденній роботі підприємств, фірм, компаній і т. д. У цій області
Задачі інформаційного менеджменту: Формування технологічної середи інформаційної системи; Розвиток:  Задачі інформаційного менеджменту: Формування технологічної середи інформаційної системи; Розвиток інформаційної системи і забезпечення її обслуговування; Планування в середовищі інформаційної системи; Формування організаційної структури в області інформатизації; Використання і
Задачі і функції Центрального банку: Центральний банк є регулюючим і координуючим кредитним:  Задачі і функції Центрального банку: Центральний банк є регулюючим і координуючим кредитним органом банківської системи. Його діяльність пов'язана із зміцненням грошового обігу, захистом і забезпеченням стійкості національної грошової одиниці і її курсу по відношенню до
Задачі і функції НБУ: Головною ланкою банківської системи будь-якої держави є:  Задачі і функції НБУ: Головною ланкою банківської системи будь-якої держави є центральний банк. У різних державах такі банки називаються по різному: - народні, - державні, - емісійні, - резервні. У США - це, наприклад, Федеральна резервна