Головна   Всі книги

Задачі для самостійного рішення

Задача 1. Простий 90-дневний вексель на суму 10 тис. крб., датований 10 березня поточного року, був врахований банком 5 травня по ставці 10%. Визначте, яку суму отримає векселедержатель і яка величина дисконту на користь банку.

Задача 2. Вексель на суму 30 тис. крб. биш врахований банком за 25 днів до терміну оплати по ставці 18% річних при розрахунковій кількості днів в році, рівним 360. Вексель був виданий на 90 днів з нарахуванням по ньому відсотків по ставці 20% річних при розрахунковій кількості днів в році, рівному 365. Визначте суму, отриману пред'явником векселя, суму доходу банку при погашенні зобов'язання.

Задача 3. Банком був врахований вексель, до терміну оплати якого залишалося 90 днів. Облікова ставка 20% річних при розрахунковій кількості днів в році 360. визначити прибутковість операцій банку по обліку (облікову ставку) простих відсотків при розрахунковій кількості днів в році, рівну 365.

Задача 4. Визначте дохід по 90-денному векселю номіналом 10 тис. крб., розміщеному під 55% річних.

Задача 5. Вексель на суму 10 тис. крб. був врахований комерційним банком А за 65 днів до дати його погашення при ставці 10%. Цей вексель був передисконтований комерційним банком Би за 30 днів до погашення по ставці 8%.

Визначте:

дохід комерційного банку А при обліку векселя;

дохід комерційного банку Би при переобліку векселя;

остаточний дохід комерційного банку А з урахуванням дисконту на користь комерційного банку Би;

суму, виплачену векселедержателю комерційним банком;

суму, отриману комерційним банком А при переобліку векселя в комерційному банку Би;

остаточний дохід комерційного банку.

Задача 6.

Ремітент пред'явив банку перевідний вексель номінальною вартістю 40 тис. крб. До настання терміну погашення векселя залишилося 20 днів. Обліковий відсоток за векселем в банку становить 16% річних. Розрахункова величина року - 360 днів. Розрахуйте величину дисконтної ставки і суму вишлати банком ремітенту по врахованому векселю.

Задача 7. Вексель вартістю 10 тис. крб. із зобов'язанням сплатити суму боргу через 90 днів по ставці 20% річних (прості звичайні відсотки) був врахований банком за 60 днів до терміну по врахованій ставці 15% річних. Потрібно визначити:

суму, отриману векселедержателем в банку;

дохід банку.

Задача 8. Допустимо, перевідний вексель (тратта) виданий на суму 1 млн крб. з сплатою 20 січня 2007 р., однак власник векселя врахував його в банку 25 листопада 2006 р. по врахованій ставці 10%. Потрібно визначити отриману при обліку суму (без сплати комісійних) і величину дисконту.

Задача 9. На первинну суму попереднього боргу (1 млн крб.) по ставці простих відсотків нараховують відсотки в розмірі 15%. Потрібно визначити нарощену суму боргу і суму, отриману при обліку.

Задача 10. Потрібно визначити дохід власника банківського векселя, випущеного на 90 днів, номінальна вартість 5000 крб., якщо він був проданий за 30 днів до погашення при діючій ринковій ставці по місячних векселях 20%. Задачі і особливості обліку і оцінки нематеріальних активів в ціні:  Задачі і особливості обліку і оцінки нематеріальних активів в ціні операцій при об'єднанні компаній в РФ: Поняття НМА Чітке опеДеление НМА в російському законодавстві міститься тільки в НК РФ. У ньому говолится, що «нематериальніми активами штовхаються прио6лєтєньіє і (або) созданніе нлоголателициком результати інтелектуальної діяльності і інакші
Задачі і особливості обліку і оцінки нематеріальних активів в ціні:  Задачі і особливості обліку і оцінки нематеріальних активів в ціні операцій при про єднання компаній за рубежем і в РФ: Ціна операції по объединеню (cost of business combination) - ця та сума грошових коштів, які компаня-потуплгель запатила компанії- об'єкту. Основнл робота пофесси°нльного оцінювача пі объединени компаній полягає в колректном розподілі
з3b. Задачі про оптимальну зупинку і задача Стефана:  з3b. Задачі про оптимальну зупинку і задача Стефана: 1. З викладу в попередньому параграфі слідує, що для опису структури оптимального моменту зупинки т$ і областей продовження і зупинки спостережень треба уміти знаходити функцію V* - V* (t, х) або, рівносильно, функцію Y*(t, х) =V*(-
Задачі і напрям діяльності: Отже, забезпечення економічної безпеки є комплексна:  Задачі і напрям діяльності: Отже, забезпечення економічної безпеки є комплексна задача. Тому вияв загроз економічним інтересам доцільно розглядати у її основних напрямах. Функціональна структура напрямів відповідає певним видам
Задачі маркетингу як об'єкт математичного моделювання:  Задачі маркетингу як об'єкт математичного моделювання: У попередніх главах відмічено, що в умовах ринкової економіки маркетинг є одним з основних напрямів сучасного підприємництва і поміщається особливу в повсякденній роботі підприємств, фірм, компаній і т. д. У цій області
Задачі інформаційного менеджменту в управлінні і формуванні:  Задачі інформаційного менеджменту в управлінні і формуванні організаційних структур ИС: Даний модуль присвячений власне задачам управління ИС підприємств, компаній, організацій: інноваціям в сфері автоматизації, формуванню організаційних структур ИС, управління персоналом ІСЗадача управління персоналом ОИ і персоналом
45. задачі і функції ЦБ.: Традиційно, перед ЦБ ставиться п'ять основних задач. ЦБ покликаний бути::  45. задачі і функції ЦБ.: Традиційно, перед ЦБ ставиться п'ять основних задач. ЦБ покликаний бути: 1. емісійним центром країни, т. е. користуватися монопольним правом на випуск банкнот; 2. банком банків, т. е. здійснювати операції не з торговельно-промисловою клієнтурою, а