Головна   Всі книги

Задачі і функції НБУ

Головною ланкою банківської системи будь-якої держави є центральний банк.

У різних державах такі банки називаються по різному:

- народні,

- державні,

- емісійні,

- резервні.

У США - це, наприклад, Федеральна резервна система, а в деяких країнах - Банк Англії, Банк Японії, Банк Італії і т. д.

Центральні банки виникли як комерційні банки, наділені вдачею емісії банкнот. Згодом, крім емісії банкнот, за центральними банками закріпилася роль скарбника держави, посередника між державою і комерційними банками, провідника грошово-кредитної політики держави. Будучи комерційними, центральні банки були націоналізовані, і в цей час капітал центральних банків повністю або частково належить державі.

Створення центрального емісійного банку було зумовлене процесами концентрації і централізації капіталу, переходом до єдиних національних грошових систем.

Національні Банки - це банки, частково або повністю належні національному капіталу і які діють в його інтересах.

НБУ організований 1991 року на базі колишньої Української республіканської контори Держбанку СРСР згідно з Законом України « Про банки і банківську діяльність».

Національний Банк України - це державний банк країни, який разом з своїми філіали представляє перший рівень банківської системи і виконує функції резервного фонду.

Правління НБУ формується з 11 осіб. У його склад входять: розділ правління, його заступники і інші члени правління.

Розділ правлінні НБУ призначається Верховною Радою України терміном на 4 роки. Розділ правління НБУ управляє роботою правління.

Заступники глави правління НБУ і інші члени правління призначаються призидией Верховної Ради України.

Майно НБУ ділиться на актив і пасив:

1) актив - статутний фонд банку, який є забезпеченням його зобов'язань. Статутний фонд формується за рахунок коштів держави і його розмір встановлюється і змінюється рішенням Верховної Ради;

2) пасив - це кредитні ресурси НБУ:

- засобу Статутного і інших фондів НБУ,

- залишки коштів державного бюджету,

- кошти на депозитних рахунках,

- кошти в звертанні і міжбанківських розрахунках.

Основні функції Національного банку.

Національний банк - це:

1) центральний банк;

2) емісійний центр;

3) валютний орган;

4) орган банківського контролю;

5) банк банків;

6) державний банк;

7) організатор міжбанківських розрахунків.

Центральний банк - це основна функція Національного Банку України, що забезпечує стабільність національної грошової одиниці - гривні. Національний банк представляє інтереси України у відносинах з центральними банками інших країн, міжнародними банками і фінансово-кредитними організаціями.

Валютний орган.

НБУ - це головний орган, який визначає валютну політику.

У сфері валютного регулювання Національний банк:

- веде валютну політику на основі загальної економічної політики України;

- складає разом з Кабінетом Міністрів України платіжний баланс України;

- контролює дотримання затвердженого Верховною Радою України ліміту зовнішнього державного боргу;

- визначає ліміти заборгованості у іноземній валюті уповноважених банків нерезидентам;

- збільшує, зберігає і використовує резерви валютних цінностей для виконання державної валютної політики;

- видає ліцензії на здійснення валютних операцій і приймає рішення про їх скасування;

- визначає способи встановлення і використання валютних (обмінних) курсів іноземних валют, вираженого у валюті України, курсів валютних цінностей, вираженої у іноземній валюті або розрахункових (клірингових) одиницях.

У сфері валютного контролю Національний банк:

- здійснює контроль виконання правил валютних операцій на території України;

- забезпечує виконання уповноваженими банками функцій відносно здійснення валютного контролю.

Орган банківського контролю.

З метою захисту інтересів клієнтів і забезпечення фінансової надійності комерційних банків НБУ встановлює для комерційних банків наступні обов'язкові економічні нормативи:

1) показники капіталу банку;

2) платоспроможність;

3) співвідношення високоліквідних активів з робочими активами банку;

4) показники ліквідності банку;

5) максимальний розмір ризику на одного боржника.

Банк банків.

НБУ є банком банків, оскільки в своїй діяльності він не переслідує меті отримання прибутку і не конкурує з комерційними банками і іншими кредитно-фінансовими установами.

Державний банк.

Національний банк організує і здійснює через уповноважені банки касове обслуговування державного бюджету України. НБУ здійснює зберігання валютного і золотого запасу країни і є головним банкіром або фінансовим консультантом уряду. НБУ зберігає великі запаси у іноземній валюті для підтримки зовнішнього курсу своєї валюти.

Організатор міжбанківських розрахунків.

З 1994 року НБУ ввів в дію автоматизовану систему міжбанківських розрахунків з використанням прогресивних технологій в банківській справі, в яку включена банківська система України.

Принципи НБУ:

1. Правило зберігання і перевезення грошової готівки.

2. Правило виконання касових операцій банками і господарюючими суб'єктами.

3. Створює і управляє резервними фондами банкнот і монет.

4. Встановлює ознаки платоспроможності грошових знаків.

Відповідно до законодавчих актів НБУ встановлює правила і проводить реєстрацію комерційних банків, видає ліцензію на операцію.

НБУ має наступну структуру:

1) Центральний апарат;

2) Кримське республіканське управління і його розрахунковий центр;

3) Обласні управління і розрахункові центри при них;

4) Регіональні відділення;

5) Розрахунково-касові центри в містах і районах;

6) інші організації при НБУ. 7.4. Задачі і приклади: Довічна рента, що приносить 5,3% щорічних доходи, куплена по:  7.4. Задачі і приклади: Довічна рента, що приносить 5,3% щорічних доходи, куплена по курсу 95. Яка поточна і дійсна ефективність інвестицій в даний цінний папір у вигляді річної ставки складних відсотків, якщо: а) відсотки виплачуються раз в році, б) по
5.8. Задачі і приклади: Кредит в сумі 100 тис. $ виданий на 6 років під 8% річних і:  5.8. Задачі і приклади: Кредит в сумі 100 тис. $ виданий на 6 років під 8% річних і передбачає погашення боргу разовим платежем в кінці терміну кредиту разом з нарахованими відсотками. Для погашення боргу рік опісля почав створюватися погасительний фонд шляхом рівних
2.6. Задачі і приклади: Протягом 25 років створюється резервний фонд. На ті, що поступають в нього:  2.6. Задачі і приклади: Протягом 25 років створюється резервний фонд. На поступаючі в нього кошти нараховуються складні відсотки по ставці 9,75% річних. Протягом перших 10 років в кінці кожного року в фонд вносили по 10 тис. $, протягом подальших 10 років - по 20 тис.
Задачі і особливості обліку і оцінки нематеріальних активів в ціні:  Задачі і особливості обліку і оцінки нематеріальних активів в ціні операцій при об'єднанні компаній в РФ: Поняття НМА Чітке опеДеление НМА в російському законодавстві міститься тільки в НК РФ. У ньому говолится, що «нематериальніми активами штовхаються прио6лєтєньіє і (або) созданніе нлоголателициком результати інтелектуальної діяльності і інакші
з3b. Задачі про оптимальну зупинку і задача Стефана:  з3b. Задачі про оптимальну зупинку і задача Стефана: 1. З викладу в попередньому параграфі слідує, що для опису структури оптимального моменту зупинки т$ і областей продовження і зупинки спостережень треба уміти знаходити функцію V* - V* (t, х) або, рівносильно, функцію Y*(t, х) =V*(-
Задачі податкової політики: зводяться до наступного: забезпечення держави фінансовими:  Задачі податкової політики: зводяться до наступного: забезпечення держави фінансовими ресурсами; створення умов для регулювання господарства країни вцелом; згладжування виникаючого в процесі ринкових отношенийнеравенства в рівнях доходів населення. Податкова політика
Задачі інформаційного забезпечення.: Для успішної діяльності органів влади необхідно вирішувати наступні:  Задачі інформаційного забезпечення.: Для успішної діяльності органів влади необхідно вирішувати наступні проблеми: (при наявності відповідного інформаційного забезпечення) технологічного супроводу (телефон, радіо, комп'ютери, Інтернет і інш.) безперервною «зворотною