Головна   Всі книги

2. Задачі і функції центрального банку

Центральні банки є регулюючою ланкою в банківській системі, тому їх діяльність пов'язана із зміцненням грошового обігу, захистом і забезпеченням стійкості національної грошової одиниці і її курсу по відношенню до іноземних валют, розвитком і зміцненням банківської системи країни, забезпеченням ефективного і безперебійного здійснення розрахунків.

Традиційно перед центральним банком ставиться п'ять основних задач. Центральний банк покликаний бути:

емісійним центром країни, т. е. користуватися монопольним правом на випуск банкнот;

банком банків, т. е. здійснювати операції не з торговельно-промисловою клієнтурою, а переважно з банками даної країни: зберігати їх касові резерви, розмір яких встановлюється законом, надавати їм кредити (кредитор останньої інстанції), здійснювати нагляд, підтримуючи необхідний рівень стандартизації і професіоналізму в національній кредитній системі;

банкіром уряду, для цього він повинен підтримувати державні економічні програми і розміщувати державні цінні папери; надавати кредити і виконувати розрахункові операції для уряду, зберігати (офіційні) золото-валютні резерви;

головним розрахунковим центром країни, виступаючи посередником між іншими банками країни при виконанні безготівкових розрахунків, заснованих на заліку взаємних вимог і зобов'язань (клірингу);

органом регулювання економіки грошово-кредитними методами. У ряді країн ці задачі центральних банків закріплені законодавством. Так, монополія на емісію національної грошової одиниці дає можливість центральному банку тримати під контролем ліквідність кредитних інститутів. У Німеччині ж, наприклад, незважаючи на те, що в Законі про Німецький федеральний банк не приводиться механізм встановлення верхньої межі зростання грошової маси, визначаються інструменти регулювання вже обіговій грошей.

Як банк банків центральний банк надає кредитним інститутам можливість рефінансування. При цьому центральний банк має право згідно із законом обмежити комерційні банки країни в кредитних коштах. Найбільш поширені два вигляду операцій центрального банку з кредитними інститутами: купівля і продаж чеків і векселів (в тому числі казначейських); заставні операції з цінними паперами, векселями і платіжними вимогами.

При рішенні п'яти задач центральний банк виконує три основні функції: регулюючу, контролюючу і інформаційно-дослідницьку.

До регулюючої функції відноситься регулювання грошової маси в звертанні. Це досягається шляхом скорочення або розширення готівкової і безготівкової емісії і проведення дисконтної політики, політики мінімальних резервів, відкритого ринку, валютної політики.

З регулюючою функцією тісно пов'язана контролююча функція. Центральний банк отримує обширну інформацію про стан того або інакшого банку при проведенні, наприклад, політики мінімальних резервів або редисконтирования. Контролююча функція включає визначення відповідності вимогам до якісного складу банківської системи, т. е. процедуру допуску кредитних інститутів на національний банківський ринок. Крім того, сюди відносяться розробка набору необхідних для кредитних інститутів економічних коефіцієнтів і норм і контроль за ними.

Всім центральним банкам властива інформаційно-дослідницька функція, т. е. функція науково-дослідного, інформаційно-статистичного центра. При цьому в багатьох країнах ця функція відмічена в законодавчому порядку. Так, Німецький федеральний банк зобов'язаний давати при необхідності рекомендації федеральному уряду, а також забезпечувати його інформацією про розвиток кредитної системи. Задачі реформування управління державними і муніципальними:  Задачі реформування управління державними і муніципальними фінансами: Реформування державних і муніципальних фінансів в 2006-2008 роках в Кемеровської області здійснювалося згідно: - Концепції підвищення ефективності межбюджетних відносин, якості управління державними і муніципальними фінансами в
57. Задачі і процесуальні терміни виробництва у справах про:  57. Задачі і процесуальні терміни виробництва у справах про адміністративні правопорушення.: Стаття 24.1. Задачі виробництва у справах про адміністративні правопорушення Задачами виробництва у справах про адміністративні правопорушення є всебічне, повне, об'єктивне і своєчасне з'ясування обставин кожної справи,
4.1 Задачі і принципи соціальної політики: Баланс соціальної і економічної політики являє собою:  4.1 Задачі і принципи соціальної політики: Баланс соціальної і економічної політики являє собою співвідношення цілей розвитку суспільства і коштів їх досягнення. Конкретними формами цього балансу є співвідношення між накопиченням і споживанням, між економічною ефективністю і
4.3. Задачі і приклади:. 4.1. Будівля вартістю 100 млн. $ можна придбати Йо разовим:  4.3. Задачі і приклади:. 4.1. Будівля вартістю 100 млн. $ можна придбати Йо разовим платежем, або на виплат на 10 років з рівними виплатами в кінці кожного місяця. На залишок заборгованості при купівлі на виплат нараховується 8,5% річних. Чому рівні місячні
6. Задачі з докладним поясненням їх рішення: Приклад 6.1 Керівництво підприємства збирається збільшити виручку від:  6. Задачі з докладним поясненням їх рішення: Приклад 6.1 Керівництво підприємства збирається збільшити виручку від реалізації на 10%, (з 40000 крб. до 44 000 крб.), не виходячи за межі релевантного діапазону. Загальні змінні витрати складають для початкового варіанту 31 000 крб. Постійні
з3b. Задачі про оптимальну зупинку і задача Стефана:  з3b. Задачі про оптимальну зупинку і задача Стефана: 1. З викладу в попередньому параграфі слідує, що для опису структури оптимального моменту зупинки т$ і областей продовження і зупинки спостережень треба уміти знаходити функцію V* - V* (t, х) або, рівносильно, функцію Y*(t, х) =V*(-
28. Задачі і методи антикризового управління підприємством.:  28. Задачі і методи антикризового управління підприємством.: Антикризове управління це процес запобігання або подолання кризи організації. У цьому визначенні об'єднані два що становлять антикризових управління: 1. Антикризового управління запобігання кризі передбачає всебічний,