Головна   Всі книги

1. Задачі і напрям аналізу собівартості продукції. Джерела інформації

Основна мета аналізу собівартості - ефективне управління витратами. Для

досягнення цієї мети необхідне рішення наступних задач аналізу:

вивчення в динаміці і в порівнянні з планом загальної величини витрат на виробництво і реалізацію продукції, а також вивчення динаміки структури витрат по елементах;

вивчення причин зміни витрат по статтях калькуляції;

проведення факторного аналізу прямих витрат і виконання кошторисів непрямих витрат;

аналіз собівартості по видах продукції, робіт, послуг; виявлення збиткових виробів і що мають найбільше значення в обсязі випуску;

аналіз собівартості нових виробів в порівнянні з проектною (планової), пошук можливостей скорочення витрат на освоєння;

виявлення непродуктивних витрат, втрат і прийняття рішень по їх усуненню і попередженню;

оптимізація витрат в порівнянні з об'ємами і фінансовими результатами.

Процес аналізу і управління витратами охоплює всі аспекти господарської

діяльності від забезпеченості матеріальними ресурсами до реалізації продукції

споживачам. Найбільше значення при цьому має якість нормування всіх

видів виробничих ресурсів, стан планування і контролю за раціональним витрачанням ресурсів по підрозділах підприємства.

Напрями аналізу відповідають основним показникам собівартості продукції:

повна собівартість товарної і реалізованої продукції;

витрати на один рубель продукції;

собівартість порівнянної товарної продукції;

собівартість окремих виробів.

Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції повинен провестися постійно як оперативний (по відхиленнях, видах ресурсів, місцях виникнення), періодичний (по виконанню кошторисів, бюджетів, виявленню відхилень, втрат і непродуктивних витрат), а також перспективний, націлений на прийняття рішень в майбутні періоди.

Джерела інформації для аналізу: кошториси витрат на виробництво всієї продукції, а також кошторису накладних витрат (на зміст і експлуатацію обладнання, общепроизводственних, загальногосподарський, комерційних витрат), нормативні, планові і звітні калькуляції по видах продукції, облікова і звітна інформація. Основними зведеними бухгалтерськими документами, необхідними для аналізу, є журнали-ордери №10 і

№ 10-1. Найбільш інформативна форма звітності - статистична № 5-з «Зведення про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг)» Аналіз витрат по елементах можна провести по даним 6 розділи Додатку до балансу (форма № 5) « Витрати по звичайних видах діяльності». Для оперативного аналізу витрат використовується вся нормативна, планова і фактична інформація, що є на підприємстві. ЗАДАЧІ, ТЕСТИ І ВПРАВИ: Проаналізуйте приведений нижче фрагмент підручника «Науковий:  ЗАДАЧІ, ТЕСТИ І ВПРАВИ: Проаналізуйте приведений нижче фрагмент підручника «Науковий комунізм» (М., 1983. С. 83-84), де говориться про «загальну кризу капіталізму». Яким чином тут в наукові твердження вкрапляется ідеологія? Чи Використовуються тут економічні софізми
ЗАДАЧІ, ТЕСТИ І ВПРАВИ: Яке з перерахованих нижче соціально-епистемологических вчень:  ЗАДАЧІ, ТЕСТИ І ВПРАВИ: Яке з перерахованих нижче соціально-епистемологических вчень вважало, що соціальне знання можна отримувати приблизно тими ж способами, що природно-наукове знання, а соціальні науки повинні у всьому наслідувати природних наукам? Соціальна
8.6. Задачі по темі «Валютна система РФ і міжнародна кредитна:  8.6. Задачі по темі «Валютна система РФ і міжнародна кредитна система»: Задача 1. Визначте курсову різницю і результат від операції, якщо клієнт хоче обміняти:. долари на рублі;. евро на рублі. Сума, яку хоче обміняти клієнт, становить 140 000. Ціна продажу і ціна купівлі повинні бути взяті по сьогоднішньому
3.6. Задачі по темі «Державні фінанси»: 3адача 1. Розрахуйте суму регулюючих доходів бюджету області.:  3.6. Задачі по темі «Державні фінанси»: 3адача 1. Розрахуйте суму регулюючих доходів бюджету області. Сума витратної частини бюджету області = 300 млн крб. Дефіцит бюджету =40 млн крб. Сума власних доходів =100 млн крб. Задача 2. Розрахуйте суму дефіциту бюджету області і суму
з 3. Задачі що вирішуються експертизою бланків документів:  з 3. Задачі що вирішуються експертизою бланків документів: Основою для проведення технико-криминалисти-ческой експертизи документів є вмотивована постанова слідчого або визначення суду. У постанові (визначенні) повинні бути відображені: коротка фабула поділа з вказівкою обставин,
ЗАДАЧІ І ПРОБЛЕМИ:. Вивчивши пов'язані з товаром небезпеки і можливості, керівника в:  ЗАДАЧІ І ПРОБЛЕМИ:. Вивчивши пов'язані з товаром небезпеки і можливості, керівника спроможний поставити задачі і обкреслять коло виникаючих при цьому проблем. Задачі повинні бути сформульовані у вигляді цілей, яких фірма прагне досягнути за період дії плану.
2.6. Задачі і приклади: Протягом 25 років створюється резервний фонд. На ті, що поступають в нього:  2.6. Задачі і приклади: Протягом 25 років створюється резервний фонд. На поступаючі в нього кошти нараховуються складні відсотки по ставці 9,75% річних. Протягом перших 10 років в кінці кожного року в фонд вносили по 10 тис. $, протягом подальших 10 років - по 20 тис.