Головна   Всі книги

ВИСНОВОК

Зростання числа по-господарському самостійних постачальників електроенергії - генеруючих компаній, освічених в ході реструктуризації галузі, приведе до посилення децентралізацію в прийнятті інвестиційних рішень, яка буде спиратися на відповідність корпоративним стратегічним інтересам розвитку бізнесу енергокомпаний.

У умовах дефіциту енергетичних потужностей, що намічається, загального старіння виробничих фондів і обмежених фінансових можливостей енергокомпаний, найважливіше значення має підвищення ефективності використання інвестицій і їх концентрацію на об'єктах, ефект від введення яких може бути отриманий максимально швидко. У цих умовах формування інвестиційних пріоритетів прямо пов'язане з комерційною ефективністю інвестицій.

Ключовою задачею інвестиційного планування є узгодження інвестиційних потреб енергокомпанії з можливостями їх фінансування за рахунок власних і зовнішніх залучених коштів при очікуваній динаміці ринкових чинників і сценарних умовах розвитку компанії і електроенергетики загалом. При аналізі інвестиційних ресурсів енергокомпанії і варіантів залучення фінансування, по кожному з них необхідно виявити ліміти отримання фінансових коштів, їх вартість і інші вимоги, що пред'являється при їх виділенні.

Всі вітчизняні, розроблені в радянський час, і більшість сучасних західних моделей планування розвитку енергетики направлені на отримання національних прогнозів розвитку енергетики регіону/країни, в той же час доцільна постановка задачі оптимізації і реалізація накопиченого модельного потенціалу для розв'язання питання в розрізі прийняття рішень про інвестиції конкретної енергокомпанії. У дисертації розроблена модель формування інвестиційної програми генеруючої компанії в умовах обмеженості фінансових ресурсів.

У умовах конкурентного ринку при розгляді інвестиційних проектів нарівні з показниками комерційної ефективності проектів

ключову роль грають оцінки ризиків їх реалізації.

Ризик інвестора може залежати від вживаної технології виробництва електроенергії, від територіального розміщення і імовірності коливання цін в конкретних цінових зонах, а також від характеру проекту (нове будівництво, реконструкція, «вимушені» проекти підтримки надійності енергозабезпечення). У роботі проведений аналіз найбільш поширених методів кількісного аналізу і обліку ризиків і невизначеності в інвестиційному проектуванні, для оцінки всього спектра можливих змін показників ефективності проекту рекомендоване використання імітаційного моделювання по методу Монте-Карло.

5; Показники, що використовуються в цей час для оцінки ефективності і контролю за реалізацією інвестиційних програм ДЗО РАО «ЕЕС Росії» (в т. ч. показник ROTA) не завжди сприяють оптимізації інвестиційної політики компанії, її модернізації і техперевоооружению. Обгрунтована необхідність вибору інакшого крізного показника ефективності, що відображає нові пріоритети енергокомпанії: забезпечення стійкого розвитку в умовах конкуренції і підвищення вартості компанії для акціонерів; як такий показник передбачене використання концепції економічної доданої вартості (EVA).

Проведений огляд програмного забезпечення для оцінки ефективності інвестицій, кількісного аналізу ризиків по методу Монте- Карло, рішення оптимизационних задач лінійного програмування. Дана коротка характеристика розробленої дисертантом надбудови, реалізуючий метод Монте-Карло в галузевому програмному комплексі оцінки ефективності ENERGY-INVEST^ (ТОВ «НЦПИ»).

Випробування основних результатів дослідження на прикладі ВАТ «Мосенерго» підтвердило необхідність, можливість і ефективність застосування запропонованої методики формування інвестиційної програми і контролю за рівнем ризиків і дозволила виявити більш широку область її використання на практиці. 13. Висновок: Повторимо, що ми з'ясували про феномен грошей в умовах вільного:  13. Висновок: Повторимо, що ми з'ясували про феномен грошей в умовах вільного суспільства. Ми встановили, що всі гроші сталися (і повинні були статися) від деякого корисного блага, вибраного ринком в якості засобу обміну. Грошова одиниця є
ВИСНОВОК: Таким чином, розглянувши фактичні дані, що відносяться головним:  ВИСНОВОК: Таким чином, розглянувши фактичні дані, що відносяться головним чином до 70-м - початку 80-х років і виконання, що стосуються сучасними грошима всіх їх функцій, ми змогли побачити основні зміни, що відбуваються в сфері грошового обігу
Висновок: Книга закінчена, висновки зроблені, але для деяких це буде початком:  Висновок: Книга закінчена, висновки зроблені, але для деяких це буде початком великого і дивного шляху до досягнення поставлених цілей, ваших цілей, які, я упевнений, будуть досягнуті в термін, поставлений вами. Хочу вам побажати усього самого найкращого
Висновок: Вітчизняна кредитна система - одна з найбільш інтенсивно:  Висновок: Вітчизняна кредитна система - одна з сегментів економіки, що найбільш інтенсивно розвиваються Росії, де перехід на ринкові відносини здійснився особливо швидко. При нинеигних проблемах вітчизняної економіки, пов'язаних з подоланням
Висновок: Держава проводить різні заходи щодо управління грошовим:  Висновок: Держава проводить різні заходи щодо управління грошовим оборотом. Одним з основних елементів регулювання є досягнення рівноваги між пропозицією грошей і попитом на них. Для того щоб правильно оцінити попит на гроші і
Висновок: Малий бізнес в Росії поки відстає від бізнесу промислово розвинених:  Висновок: Малий бізнес в Росії поки відстає від бізнесу промислово розвинених країн, але в нашій країні є великі резерви для його подальшого зростання. Здійснювана в цей час в Росії система державної підтримки розвитку малого
Висновок: «Є багато що на світі, друг Горацио, що і не снилося вашим:  Висновок: «Є багато що на світі, друг Горацио, що і не снилося вашим мудрецям», - писав Шекспір. Дійсно. Хіба могли люди, що жили за тисячі років до нас, передбачити, що зараз ми будемо знати про Місяць все, навіть зможемо її зважити? А хіба можемо ми,